Tarne

VII. TARNE
1. Klient võib kauba Müüja poolt antud asukohas isiklikult kätte saada (sealhulgas Kliendi poolt volitatud isiku läbi) või tarnitakse see Poola territooriumil kullerfirma vahendusel.
2. Kullerfirma vahendusel saadetise maksumus sõltub Kauba suurusest, kaalust ja liigist ning tarnekohast.
3. Tarne maksumusest teavitab Pood Klienti iga kord enne Kliendi poolt Tellimuse esitamist.
4. Tarne maksumus on Kauba hinnale lisamaksumuseks ja arvestatakse sellele juurde.
5. Kõik Kliendile tarnitavad saadetised on asjakohaselt pakitud ja turvatud.

VIII. TELLIMUSE TÄITMISE AEG
1. Tellimus edastatakse täitmiseks pärast Poes lepingu sõlmimist.
2. Tellimuse täitmise aeg hõlmab vastavalt Kliendi poolt Müüjale edastatud spetsifikatsioonile Kauba tootmise, Kauba tarneks ettevalmistamise ja tarne aega.
3. Kaup valmistatakse tarneks ette mitte pikemaks tähtajaks kui Poes lepingu sõlmimisest 30 päeva, aga kui seoses Kliendi poolt tellitavate Kaupade spetsifikatsiooniga ei ole tellimuse täitmine selleks tähtajaks võimalik, võidakse Tellimuse täitmise aega pikendada, millest teavitatakse Klienti Tellimust vastu võtva isiku poolt.
4. Tellimuse ettevalmistamise täpsest ajast ja kaubavedaja poolt antud tarnetähtajast teavitatakse Klienti Poe poolt Tellimuse kontrollimise ajal (Vormis märgitud elektroonilise posti aadressile), kooskõlas IV Jao punktiga 8.
5. Poes Kontot omav Klient võib tellimuse staatust kontrollida Poe leheküljel, pärast Kliendi individuaalsele kontole sisselogimist saadaolevas järjehoidjas „Tellimuste ajalugu”. Kontot mitte omavat Klienti teavitatakse kooskõlas käesoleva Jao punktiga 4.

IX. KAUBA KÄTTETOIMETAMINE
“1. Kauba kättetoimetamise hetkeks on Kauba Kliendile või tema poolt volitatud isikule kaubavedaja poolt väljastamise hetk. Kauba väljastamise aluseks on Kliendi või tema poolt volitatud isiku poolt allkirjastatud väljastamise dokument või veoseleht.
2. Müüja kannab vastutust kõikide veo käigus aset leidnud kahjustuste eest.
3. Seoses ülaltoodud punkti 2 sisuga nõustub Klient Töökorda aktsepteerides sellega, et Müüjale kuulub kaubavedajale kõikide Kauba kaotsimineku, kahjustuste, tarnega seotud puuduste ja tarnehilinemistega seotud võimalike nõuete esitamise õigus.