Veebisaidi privaatsusteatis

Kokkuvõte

Seda lehekülge uuendati viimati 01/05/2020.  Selle privaatsusteatise oluliste muudatuste korral avalikustame peamiste muudatuste kokkuvõtte enda veebisaidil.See privaatsusteatis puudutab kõiki veebisaidi kasutajaid, sh kliente, töökohtadele kandideerijaid ja investoreid. Palun lugege seda privaatsusteatist hoolikalt, sest see selgitab Teie isikuandmete kasutamist.

Kes on „meie“ („Kingspan“)?

Meie tähendab ettevõtet Kingspan Holdings (Ireland) Limited („Kingspan Group“) ja tema sidusettevõtteid (igaüks eraldi „Kingspani sidusettevõte“).

Meie tähendab Kingspan Groupi ülemaailmset veebisaiti ja kohalikke veebisaite riikides, kus tegutsevad meie Kingspani sidusettevõtted. Iga kohaliku veebisaidi omanikuks on vastavas riigis tegutsev sidusettevõte.

Meie ülemaailmset veebisaiti www.kingspan.com kasutades on vastava veebisaidi kaudu kogutud või hangitud Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks Kingspan Group. Kingspani sidusettevõtte kohaliku veebisaidi kasutamisel on Teie isikuandmete sõltumatuks töötlejaks vastava riigi saiti omav sidusettevõte/sidusettevõtted.

Kingspan Group ja Kingspani sidusettevõtted on eraldi ja sõltumatud vastutavad töötlejad, kes töötlevad Teie isikuandmeid eraldi, sõltumatult ja omal eesmärgil. Võimalikke eesmärke on selgitatud selles privaatsusteatises. See tähendab, et iga vastutav töötleja on kohaldatavate andmekaitse alaste õigusaktide järgimise eest eraldi vastutav.

Kingspani vastutavate töötlejate loendi ja nende kontaktandmed leiate siit.

Kui soovite kasutada enda õiguseid andmesubjektina (vastavalt sellele privaatsusteatisele), siis võtke ühendust enda riigi asjakohase Kingspani sidusettevõttega või Kingspan Groupiga, kui see on Teie jaoks lihtsam. Nemad järgivad Teie juhiseid ja edastavad Teie päringu asjakohasele vastutavale töötlejale.

Kasutame Teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel. Lisateavet selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel kasutame, leiate selle teatise jaotisest „Turundus“.

Vajadusel või Teie nõusolekul võime Teie isikuandmeid jagada teiste Kingspani ettevõtete ja kolmandate pooltega. Lisateavet selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid jagame, leiate selle teatise jaotisest „Kellega me Teie andmeid jagame?“.

On oluline, et esitate meile vaid enda isikuandmeid ja veendute, et esitatavad isikuandmed on täpsed ja ajakohased. Meile esitatud ebatäpsete, kolmandate poolte või valede isikuandmete eest vastutate Teie.

Kui Teil on selle privaatsusteatise kohta küsimusi, võtke ühendust enda asjakohase vastutava töötlejaga.

Meie Veebisaidi kasutamise reeglid ja tingimused selgitavad tingimusi, millel saate meie toodetele ja teenustele juurdepääsu ning muud kasulikku teavet sisaldavat veebisaiti www.kingspan.com kasutada.

Meie

Kingspan Group on ülemaailmne liider tipptasemel isolatsiooni- ja ehitustehnoloogia valdkonnas. Kõik Kingspani ettevõtted töötlevad Teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele riikides, kus me tegutseme.

Meie tähendab Kingspan Groupi ülemaailmset veebisaiti ja kohalikke veebisaite riikides, kus tegutsevad meie Kingspani sidusettevõtted. Iga kohaliku veebisaidi omanikuks on vastavas riigis tegutsev sidusettevõte.

Sõltuvalt Teie asukohast ja andmete töötlemise eesmärgist on Teie andmete vastutavaks töötlejaks erinev Kingspani ettevõte.

Meie ülemaailmset veebisaiti www.kingspan.com kasutades on vastava veebisaidi kaudu kogutud või hangitud Teie isikuandmete vastutav töötleja Kingspan Group. Kingspani sidusettevõtte kohaliku veebisaidi kasutamisel on Teie isikuandmete sõltumatuks töötlejaks vastava riigi saiti omav sidusettevõte.

Kingspan Group ja Kingspani sidusettevõtted on eraldi ja sõltumatud vastutavad töötlejad, kes töötlevad Teie isikuandmeid eraldi, sõltumatult ja omal eesmärgil. Seda on täpsemalt kirjeldatud jaotistes „Milliseid andmeid me kogume“ ja „Mida me Teie isikuandmetega teeme“.

Kingspani vastutavate töötlejate loendi ja nende kontaktandmed leiate siit.
Võime seda privaatsusteatist aeg ajalt sellele leheküljel muuta. Soovitame aeg-ajalt siia tagasi pöörduda ja veenduda, et olete muudatustega rahul. Kui muudatused mõjutavad Teie isikuandmete töötlemist oluliselt, siis avalikustame peamiste muudatuste kokkuvõtte ka oma veebisaidil.

Kasulikud sõnad

„Isikuandmed / isiklik teave / Teie andmed / Teie teave“ tähendab andmeid, mis on seotud kindlakstehtud või kindlakstehtava isikuga. Muu hulgas kuuluvad siia andmed nagu näiteks telefoninumbrid, nimed, aadressid, e-posti aadressid, fotod ja helisalvestised.  Samuti tähendab see arvamusavaldusi ja indikatsioone andmesubjekti kavatsuste kohta (ja nende enda arvamusavaldusi/kavatsusi). Samuti kuuluvad siia andmed, mis isikut ei tuvasta, kuid võivad seda teha koos muude olemasolevate või tulevikus kogutavate andmetega.

„Kingspan Group“ on ettevõte Kingspan Holdings (Ireland) Limited.

„Kingspani sidusettevõte/sidusettevõtted“ on kõik ettevõtte Kingspan Holdings (Ireland) Limited sidusettevõtted.

„Kingspan/meie“ on Kingspan ja Kingspani sidusettevõtted, kes Teie andmeid töötlevad. See ei tähenda kõiki Kingspani sidusettevõtteid, sest mitte kõik neist ei töötle Teie isikuandmeid.

„Teie“ tähendab veebisaidi kasutajaid. Muu hulgas võib see tähendada kliente, võimalikke kliente, investoreid, võimalikke investoreid või tööotsijaid.

Milliseid andmeid me kogume?

Kui Te kasutate seda veebisaiti ja sõltuvalt Teie nõusolekust küpsiste kasutamiseks, salvestame järgmised andmed:

 • veebisaidil külastatud osad;
 • keele eelistused;
 • kampaania/URL, mille kaudu Te veebisaidile saabusite;
 • Teie tegevus veebisaidil, näiteks vaadatud tooted, allalaaditud ressursid ja meile esitatud teave, sh ka veebivestluse logifailid;
 • teave Teie arvuti kohta, nt kasutatav brauser, võrgukoht ja ühenduse tüüp (nt lairiba, ADSL jne) ning Teie IP-aadress;
 • tehnilised või muud andmed, mis Teid otseselt ei tuvasta.

Kasutame selleks küpsiseid. Meie dokumendist Küpsisepoliitika ja kontroll leiate lisateavet selle kohta, mis on küpsised, kuidas me neid kasutame ja kuidas Teie saate teatud küpsiste kasutamise välja lülitada.

Kui Te muu tegevuse hulgas registreerite kasutajakonto, saadate veebipäringu, küsite meilt teavet, tellite uudiskirja või registreerute mõnele sündmusele, siis võime lisaks Teie poolt vabatahtlikult antavatele andmetele küsida ka osaliselt või kõiki järgmisi andmeid:

 • Teie nimi;
 • konto salasõna;
 • roll;
 • ettevõtte nimi;
 • e-posti aadress;
 • postiaadress;
 • telefoninumber ja
 • projekti nimi.

Pärast kasutajakonto loomist ja sisselogimist või veebisaidi kaudu andmete esitamist teame Teie isikut ja kinnitate, et Teie tegevust veebisaidil ja andmeid Teie ja/või Teie ettevõtte kohta võidakse salvestada meie süsteemides, muu hulgas ka pilvepõhistes süsteemides.

Teatud, tärniga (*) märgitud andmete esitamine on nõutav, ülejäänud andmete esitamine on valikuline. Igasugune täiendav teave aitab meil Teie päringule vastata. Nõutava teabe esitamata jätmisel võime keelduda Teie päringule vastamast.

Kui olete meie veebisaidi kasutaja ja esitate läbi veebisaidi andmeid, siis töötleme Teie kohta käivat ülevalolevates punktides esiletoodud teavet.

Mida me kogutud andmetega teeme?

Selles tabelis on esitatud kokkuvõte Teie isikuandmete kasutamise eesmärkidest ja vastavad kasutajad.

 

Kasutame Teie isikuandmeid, et:  Teie andmete vastutav töötleja on:
hallata veebisaiti, et meil oleks võimalik:

 • uurida õigusrikkumisi või veebisaidi eeskirjade rikkumisi;
 • uurida võimalikke murdeid meie süsteemides ja võrkudes või kolmandate poolte süsteemides ja võrkudes;
 • pakkuda Teile ja arendada veebisaiti;
 • pakkuda Teile vajadusel kasutajatuge; ja
 • uuendada Teie kontaktandmeid meie süsteemides.
Kingspan Group, kui kasutate veebisaiti www.kingspan.com

 

Asjakohane Kingspani sidusettevõte riigis, kust Te veebisaiti sirvite

Vastata Teie päringutele seoses:

 • tööpakkumistega
 • kõigi Kingspaniga seotud päringutega
Kingspan
vastata meediapäringutele Kingspan
vastata Teie päringutele:

 • Suunatud Kingspani sidusettevõttele
 • Saadetud läbi veebivestluse
Asjakohane Kingspani sidusettevõte riigis, kust Te veebisaiti sirvite
salvestada Teie seadmesse küpsiseid ja teisi jälgimise tööriistu, et koguda kasulikku või rangelt vajalikku teavet (vastavalt meie Küpsisepoliitika ja kontrolli dokumendile, mille leiate siit) Kingspan
töödelda päringuid ja saata need asjakohasele Kingspani sidusettevõttele Kingspan Group on vastutav töötleja ainult eesmärgiga kontrollida, millisele sidusettevõttele on päring suunatud. Pärast päringu edastamist on vastutavaks töötlejaks asjakohane Kingspani sidusettevõte.
täita Teie ja meie vahel sõlmitud teenuslepingut Asjakohane Kingspani sidusettevõte
Turunduslike sõnumite saatmiseks, retargetingi tegevuste jaoks, Teie andmete jagamiseks teiste sidusettevõtete või kolmandate pooltega (Teie nõusolekul) turunduslikul eesmärgil. Lisateavet leiate alltoodud jaotisest „Turundus“. Asjakohane Kingspani sidusettevõte, kellele olete andnud vastava nõusoleku või kellega suhtlete.
Õigusaktidega määratud kohustuste täitmiseks Kingspan
Kandideerimisavalduste haldamiseks Kingspan
Investorite teavitamiseks ja nendega suhtlemiseks Kingspan Group

Töötlemise õiguslik alus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on:

 • vajadus täita meile kohaldatavaid õiguslikke või regulatoorseid kohustusi;
 • vajadus täita Teiega sõlmitud lepingut või astuda Teie soovitud samme enne lepingu sõlmimist;
 • meie õigustatud huvid. Näiteks:
  • meie toodete ja teenuste turundus ja äritegevus vastutustundlikul ja kaubanduslikult ettenähtud viisil; või
  • kui Kingspan Group saab päringu, mis tuleb edasi saata meie sidusettevõttele, siis on Kingspan Groupi huvides pakkuda Teile parimat võimalikku teenust ja seetõttu saadame päringu edasi asjakohasele sidusettevõttele selle asemel, et paluda Teil see edasi saata.

Me ei töötle Teie isikuandmeid sellistel eesmärkidel, kui sellise õigustatud huvi kaaluvad üle Teie huvid, õigused ja vabadused; või

 • teatud piiratud asjaoludel, kui olete nõustunud enda isikuandmete töötlemisega, näiteks turunduslike sõnumite saamisega kolmandatelt pooltelt või olete nõustunud Kingspan Groupi või kolmanda poole küpsiste kasutamisega.

Turundus

Soovime Teile pakkuda teavet Kingspani toodete ja teenuste kohta ning muud Kingspani pakutavat teavet, mis meie hinnangul võib Teile huvi pakkuda. Teie nõusolekul võime sellist teavet saata posti, e-posti ja/või telefoni teel.

Teie selgesõnalisel nõusolekul kasutame Kingspani pakkumiste ja turunduslike sõnumite saatmiseks väliseid organisatsioone. Selleks võivad nad koguda andmeid otse Teilt või võime need andmed neile anda. Need välised organisatsioonid võivad olla töövõtjad, kauplejad, turustajad, jaemüüjad ja muud Kingspani välised teenusepakkujad.  Väliste teenusepakkujatega koostööd tehes otsustame ühiselt Teie isikuandmete kasutamise üle ja me vastutame mõlemad õigusaktide järgimise eest. Kui Teil on küsimusi Teie andmete turunduslikel eesmärkidel kasutamise kohta, siis palun võtke ühendust asjakohase vastutava töötlejaga. Lisateavet meie väliste teenusepakkujate ja Teie isikuandmete turunduslikel eesmärkidel kasutamise kohta leiate meie Küpsisepoliitikast.

Võite turundusteadete saamisest alati loobuda. Kui olete saanud turundusteateid mõnelt Kingspani ettevõttelt ega soovi enam selle ettevõtte teateid saada, siis palume Teil tellimuse tühistamiseks kasutada e-kirjas sisalduvat tellimuse tühistamise linki või muud Teile teatatud viisi.

Pange tähele, et iga selline ettevõte on sõltumatu vastutav töötleja, grupp ei kasuta ülemaailmset turundusandmete andmebaasi ja seetõttu ei saa Kingspan Group keskselt tühistada kõiki Teie tellimusi.

Kellega me Teie andmeid jagame?

Kingspani sidusettevõtted jagavad Teie isikuandmeid Kingspan Groupiga, sest Kingspan Group haldab ülemaailmset veebisaiti.

Kohaldatavate õigusaktide nõuete täitmiseks võime Teie isikuandmeid avalikustada Teie riigis ja teistes riikides asuvatele kolmandatele pooltele.

Teie selgesõnalisel nõusolekul võime anda Teie isikuandmeid välistele organisatsioonidele (nt töövõtjatele, kauplejatele, turustajatele, jaemüüjatele, meediaagentuuridele ja teenusepakkujatele väljaspool Kingspani), et neil oleks võimalik võimaldada Teile nende pakkumisi, teenuseid, sündmuseid ja teisi Kingspani toodete ja teenustega seotud tegevusi, ilma selleks eraldi nõusolekut hankimata. Näiteks võib tegemist olla pakkujaga, kes salvestab Teie seadmesse küpsisefaili mis võimaldab isikustada meie toodete ja teenuste kohta Teile pakutavat teavet.
Kingspan on ülemaailme ettevõte ja seetõttu võivad andmekaitsestandardid riikides, kuhu Teie andmeid saadetakse ja kust neid kasutatakse, olla erinevad Teie asukohariigist. Seetõttu oleme kasutusele võtnud asjakohased kaitsemeetmed, et Teie andmed oleksid alati piisavalt kaitstud ja kõik õigusaktide nõuded täidetud.  Kui soovite lisateavet kasutatavate kaitsemeetmete kohta, siis võtke ühendust Kingspan Groupi või enda tavapärase sidusettevõttega. Vastutavate töötlejate nimekirja ja kontaktandmed leiate siit.

Kui Kingspani välised organisatsioonid pakuvad Teile meie nimel teenuseid, aitavad meil pakkuda Teile teenuseid (nt saata Teie poolt küsitud dokumente või vastata veebisaidiga seotud tehnilistele küsimustele) või pakuvad meile ametialast nõustamist, siis võime jagada Teie isikuandmeid vastavate ettevõtetega, kes kasutavad neid vaid asjakohase teenuse pakkumiseks. Sellisel juhul oleme Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks endiselt meie ning kasutatav kolmanda poole teenusepakkuja peab tegutsema vastavalt meie juhistele ja kaitsma vastavalt Teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust.

Võime Teie isikuandmeid jagada oma äritegevuse ostja või võimaliku ostjaga.

Võime avalikustada Teie isikuandmeid kolmandatele pooltele, nende esindajatele ja ametialastele nõustajatele, kellel on asjakohane konfidentsiaalsuskohustus, eesmärgiga võimaldada neil hoolsuskohustuse auditi läbiviimist seoses võimaliku ühinemise, omandamise, ümberkorraldamise või meie äritegevuse osa müügiga ja sellises toimingus osalevate, seda toetavate, rahastavate või haldavate isikutega.

Teatud asjaoludel võime avalikustada Teie isikuandmeid, õiguskaitseasutuse, kohtu, politsei või muu ametiasutuse nõudmisel.

Teie andmete säilitamine

Säilitame Teie isikuandmeid ainult senikaua, kuni nende kasutamine on vajalik vastavalt ülalkirjeldatule või meie õigusaktidega määratud kohustuste täitmiseks.

Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie nõusolek (nt turunduslikud eesmärgid), siis säilitame seotud isikuandmeid, kuni võtate selliseks töötlemiseks antud nõusoleku tagasi või kuni täitunud on õigusaktidega määratud ajapiirang.

Teie õigused, andmete koopia hankimine, kogutud andmete parandamine ja kaebuste esitamine

Vastavalt kohaldatavatele andmekaitse alastele õigusaktidele on Teil õigus küsida üksikasju Teie kohta säilitatavate isikuandmete kohta. Kui soovite kasutada allkirjeldatud õiguseid, siis võtke otse ühendust enda andmete vastutava töötlejaga, kelle üksikandmed leiate siit.

Kui selleks on õiguslik alus, siis võite esitada enda isikuandmete töötlemisele vastuväite, kui meil puudub töötlemise jätkamiseks õigusaktidega määratud kohustus ja töötlemisele vastuväite esitamine ei ole selgesõnaliselt välistatud töötlemist lubavas dokumendis. Kahtluste välistamiseks rõhutame, et turunduslikel eesmärkidel töötlemisele võib alati esitada vastuväite.

Kui usute, et Kingspani poolt Teie kohta säilitatavad andmed on valed, ebatäielikud või neid töödeldakse valesti, siis palun kirjutage Kingspan Groupile, kes edastab Teie päringu vastutavale töötlejale. Samuti võite enda vastutava töötlejaga võtta otse ühendust ja nad kustutavad, blokeerivad, parandavad, uuendavad andmed või lõpetavad vastavalt õigusaktides määratud tingimustele nende töötlemise.

Kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul, siis võite selle igal ajal tagasi võtta.
Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie nõusolek või kui töötlemine on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, siis võite küsida enda või kolmanda poole jaoks isikuandmete koopiat, mis tuleb anda struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas masinloetavas vormingus.

Kui soovite anda juhiseid Teie isikuandmete töötlemiseks pärast Teie surma, siis palun teavitage meid vastavalt ja järgime Teie soove.

Kui soovite esitada väidetava õigusrikkumise kohta kaebuse, siis palume see saata kirjalikult asjakohasele Kingspani ettevõttele aadressil, mille leiate siit.  Vastame kaebustele ja astume parandavaid samme vastavalt õigusaktide tingimustele. Lisaks võite alati esitada kaebuse asjakohase Kingspani ettevõtte või enda elukohariigi riigi pädevale andmekaitseasutusele.

Turvalisus

Kingspan on pühendunud Teie andmete turvalisuse tagamisele. Lubamatu juurdepääsu või avalikustamise takistamiseks oleme kasutusele võtnud sobivad füüsilised, elektroonilised ja administratiivsed protseduurid, mis kaitsevad meie poolt kogutud andmeid.

Kui kahtlustate või saate teada infoturvaintsidendist (nt Teie salasõna registreeritud konto kasutamiseks on varastatud või saate kahtlase teate väidetavalt Kingspani töötajalt või võltsitud veebisaidilt, mis väidab olevat Kingspaniga seotud), siis edastage see esimesel võimalusel meile või raporteerige juhtumist e-posti aadressil admin@kingspan.com või posti teel aadressil Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Iiri Vabariik.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisait ja turundusliku iseloomuga e-kirjad võivad aeg-ajalt sisaldada linke kolmandate poolte veebisaitidele, mida meie ei kontrolli. Kui lahkute meie veebisaidilt või avate e-kirjas sisalduva lingi, siis ei saa me vastutada kolmanda poole veebisaitide sisu või Teie poolt nendel veebisaitidel antud teabe kaitse ja privaatsuse eest. Soovitame olla ettevaatlik ja tutvuda asjakohaste veebisaitide privaatsusteatiste ja privaatsuspoliitikaga.